Koncert IX

Szer.: 80 cm, Wys.: 60 cm, Dostępny

Kolorowy kot XI

Szer.: 50 cm, Wys.: 40 cm, Dostępny

Wieczór w Sandomierzu VIII

Szer.: 40 cm, Wys.: 30 cm, Dostępny

Wiślany XVII

Szer.: 40 cm, Wys.: 30 cm, Dostępny

Po horyzont VII

Szer.: 30 cm, Wys.: 40 cm, Dostępny

Ogrody LIV

Szer.: 20 cm, Wys.: 20 cm, Rezerwacja

Nasturcje III

Szer.: 20 cm, Wys.: 20 cm, Rezerwacja

Irysy IX

Szer.: 20 cm, Wys.: 20 cm, Rezerwacja

Studia na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie, dyplom w 2003 r. w pracowni malarstwa prof. Jacka Wojciechowskiego. Marta Lipowska tworzy w technice olejnej. Inspiruje ją natura. Jej obrazy przedstawiają sceny z codziennego życia, ale najważniejsze są w nich światło i kolor. Swoje prace prezentowała na wielu wystawach w kraju i za granicą (Włochy, Niemcy, Słowacja, Belgia). Jest laureatką kilku nagród i wyróżnień w dziedzinie malarstwa. W 2008r. znalazła się na liście najbardziej perspektywicznych polskich artystów do 35 roku życia "Kompas Młodej Sztuki". Prace w kolekcjach prywatnych m. in. w Polsce, USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Szwajcarii, Niemczech, Włoszech, Belgii, Czechach, Rosji, Norwegii, Irlandii, Hiszpanii.

[...] Analityczna plama barwna bowiem oddaje strukturalność świata. Uogólnienie rzeczywistości tylko do jednej formuły to bezprawna generalizacja. Syntetyczny kształt w malarstwie jest ramą, z której wydobywa się struktura (analityczna plama barwna). W tym miejscu, kończąc, chciałbym przywołać malarstwo artystki, której twórczość i wrażliwość są światłem na mojej drodze rozważań, są też światłem - spełnioną nadzieją dla współczesnego malarstwa. Mam na myśli malarstwo Marty Lipowskiej, będące syntezą (nową jakością) dokonań impresjonizmu, ekspresjonizmu i koloryzmu, oraz w którym pięknie i logicznie zanalizowana plama barwna, wydobywająca się z syntetycznej formy mówi o złożoności rzeczywistości, ale także wyraża poetyckość świata. Ta twórczość przywraca wiarę w to, że sztuka to ars longa (Rafał Witkowski, historyk sztuki i krytyk sztuki, plastyk)