Marta Lipowska - Malarstwo
Spacerek V, 50 cm x 60 cm DOSTĘPNY